Heeft u een vraag over onze erelonen of wenst u een vrijblijvende offerte?
Vraag ze dan hier aan.

De hoogte van de erelonen varieert naargelang de omvang en de moeilijkheidsgraad van uw dossier, en van andere variabele elementen. Ereloontarieven variëren tussen de 65 en de 100 EUR per uur excl. btw.

Er zijn twee vergoedingsformules bespreekbaar, binnen de grenzen van wat wettelijk en deontologisch is toegelaten: een uurtarief en een forfaitair bedrag volgens offerte. Bij de pragmatische aanpak van uw dossier wordt steeds gehandeld vanuit een proceseconomische visie: kostelijke manoeuvres of langdurige metingen zonder nut worden uiteraard vermeden. U wordt betrokken bij de financiële evolutie van uw dossier en wordt zo goed als mogelijk ingelicht over de vermoedelijke kostprijs van de te ondernemen stappen, zodat u ook over dit aspect van uw dossier de volledige controle behoudt.

Aan de hand van regelmatige tussentijdse afrekeningen, wordt er bovendien voor gezorgd dat u niet in één maal geconfronteerd wordt met de kost van uw dossier, maar dat deze in de tijd wordt gespreid.