Heeft u vragen over de omvang van uw dossier?
Neem hier contact op.

De hoogte van de erelonen varieert naargelang de omvang en de moeilijkheidsgraad van uw dossier, en van andere variabele elementen zoals bv met of zonder totaalstation.
Ereloon tarieven variëren tussen de 100 en de 145 EUR per uur excl. btw.

Er zijn twee vergoedingsformules bespreekbaar, binnen de grenzen van wat wettelijk en deontologisch is toegelaten: een uurtarief en een forfaitair bedrag volgens offerte. Bij de pragmatische aanpak van uw dossier wordt steeds gehandeld vanuit een proceseconomische visie: kostelijke manoeuvres of langdurige metingen zonder nut worden uiteraard vermeden. U wordt betrokken bij de financiële evolutie van uw dossier en wordt zo goed als mogelijk ingelicht over de vermoedelijke kostprijs van de te ondernemen stappen, zodat u ook over dit aspect van uw dossier de volledige controle behoudt.

Er wordt steeds gefactureerd aan de eigenaar van het onroerend goed welke onderwerp is van de opdracht. Dit bij oplevering van het dossier.
Zo dit niet mogelijk is, wordt er door de opdrachtgever als opdrachtbevestiging in een provisie voorzien gelijk aan het geraamde ereloon.