Thomas Thielens is als beëdigd schatter gespecialiseerd in Vlabel schattingen
en onafhankelijke schattingen bij vereffening verdeling en schenking.

Verslag van schatting

Landmeter-expert Thielens is een beëdigd schatter en staat in voor de waardebepaling van gronden, diverse residentiële gebouwen zoals
woningen, villa’s en appartementen, en divers bedrijfsvastgoed; van industriële gebouwen tot kantoren.

De schatting wordt bekomen door een vergelijking van de diverse gelijkaardige panden en gronden in eenzelfde regio,
waarbij de waardebepalende kenmerken via een schattingsrooster in rekening worden gebracht.
Dit gecombineerd met een analytische waardering van het goed,
resulteert in een evenwichtige onafhankelijke schatting dewelke u kan hanteren bij de eventuele aankoop / verkoop van het onroerend goed.
Het verslag kan ook dienen als basis voor de waardering van de aandelen in een vennootschap door een Bedrijfsrevisor.

U bekomt met dit schattingsverslag de venale waarde van het onroerend goed.
Dit is de waarde van het onroerend goed bij normale verkoop uit de hand, mits voldoende publiciteit.
Op eenvoudig verzoek kan daarnaast ook de waarde bij een gedwongen verkoop berekend worden.

Landmeter Thielens ondertekende als schatter-expert het Charter Schattingsverslagen van VLABEL.
VLABEL schattingen worden door de Vlaamse Belastingdienst bij aangifte van een nalatenschap als bindend aanvaard.

Erkend door de Vlaamse Belastingdienst voor schattingen bij aangifte nalatenschap