Aangenaam kennismaken

Landmeter-expert Thomas Thielens (°1989) behaalde in 2011 met onderscheiding het diploma in het vastgoed-landmeten aan de Hogeschool Gent en vatte zijn carrière als zelfstandig landmeter-expert aan in juli 2012.

 

Landmeter-expert Thielens is vertrouwd met diverse schattingen van residentieel, commercieel, industrieel & agrarisch vastgoed.
Locatieve en constructieve plaatsbeschrijvingen met specialisatie in kantoorverhuur, informerende eenzijdige grensbepalingen, complexe afpalingen in der minne, tussenkomst als technisch raadsman bij gerechtelijke afpalingen, de nog sporadisch voorkomende muurovername, opmaak van verkavelingsontwerpen, alsook het opstellen en indienen van verkavelingsaanvragen & een aanvraag tot verkavelingswijziging. Daarnaast wordt het uitzetwerk van een vast cliënteel aan (tuin-)aannemers op regelmatige basis aan ons toevertrouwd.

 

Thomas Thielens is beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk. Hij is ingeschreven op het Tableau der Landmeters-experten onder het erkenningsnummer LAN121507 en is zaakvoeder van Thielens Landmeters bv. Alle activiteiten vinden plaats onder vennootschapsvorm. De vennootschap is als Landmeter-expert ingeschreven op het voornoemde Tableau onder het erkenningsnummer RPLAN160015.

Thomas Thielens
IMG_4930-e1398074444354
UNIEKE PROJECTEN
VERSLAGEN VAN SCHATTING
OPMETINGSPLANNEN
PROCESSEN VERBAAL