Nice to meet you

Landmeter-expert Thomas Thielens (°1989) behaalde in 2011 met onderscheiding het diploma in het vastgoed-landmeten aan de Hogeschool Gent en vatte zijn carrière als zelfstandig landmeter-expert aan in juli 2012.

 

Landmeter-expert Thielens is vertrouwd met diverse schattingen en plaatsbeschrijvingen, complexe grensbepalingen, muurovernames, verkavelingsontwerpen, alsook het opstellen en indienen van verkavelingsaanvragen & een aanvraag tot verkavelingswijziging.

 

Thomas Thielens is beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk. Hij is ingeschreven op het Tableau der Landmeters-experten onder het erkenningsnummer LAN121507 en is zaakvoeder van Thomas Thielens bv bvba.
De vennootschap is als Landmeter-expert ingeschreven op het voornoemde Tableau onder het erkenningsnummer RPLAN160015.

Thomas Thielens
IMG_4930-e1398074444354
PROJECTEN
UNIEKE KLANTEN
PLANNEN
PROCESSEN VERBAAL