Landmeter-expert Thomas Thielens kan u als technisch raadsman bijstaan.
In het bijzonder in juridische dossiers gelinkt aan het zakenrecht.

Expertises in het zakelijk recht

U kan mij onder andere gelasten met volgende zaken:

  • Een onderzoek naar erfdienstbaarheden.
  • Vaststelling van grondinname door een buur/ de overheid.
  • Technisch advies en bemiddeling bij complexe grensgeschillen.
  • Het voeren van een onderzoek naar uw rechten en plichten omtrent buurt- en loswegen.
  • Technisch advies en bijstand omtrent mandeligheid – mede-eigendom en muurovernames.
  • Het ter Prekadastratie aanbieden van plannen, alsook het aanvragen van de gereserveerde perceelnummers/partitienummers.
  • Het opstellen van een gefundeerd verslag ter verdeling van de gemene delen in een Basisakte.
  • Het berekenen van de quotiteiten van de verschillende privatieven.