Thomas Thielens is als Landmeter-expert gespecialiseerd in opmetingen.
Vraag een vrijblijvendeofferte aan.

Grensbepaling

Landmeter Thielens neemt de bestaande toestand op ter plaatse tijdens de opmeting, en gaat daarna over tot het vastleggen van de perceelsgrenzen dewelke uitgewerkt worden in een opmetingsplan. Indien dit opportuun is kan een PV van afpaling opgesteld worden. Na een grensbepaling kan het perceel in sommige gevallen ook opgesplitst worden, wat zich vertaald in een PV van opsplitsing.

Architecturale meting

Genoemd naar de architecten, omvat een architecturale meting de bestaande toestand van een site ingemeten volgens de wensen van de architect. Dit teneinde hem in staat te stellen om zijn ontwerp te baseren op en/of te toetsen aan de huidige situatie. Daarnaast zijn architecturale metingen ideaal om allerhande vergunningsaanvragen te verduidelijken, zoals daar zijn; de vergunningen tot bouwen, verbouwen, slopen, …

Volgende gegevens kunnen opgenomen worden in diverse plannen: grenzen, gevels & gabariten, contouren van gebouwen, plattegronden, dragende structuren, nutsvoorzieningen, verhardingen, beplantingen, en alle gewenste hoogtes in TAW.

As built

Na voltooiing van de werkzaamheden wordt de bestaande toestand  van een wegenis/park/plein/site opgemeten en verwerkt tot een as built plan met aanduiding van het materiaalgebruik met hun respectievelijke oppervlaktes of lopende meters.

PV van muurovername

Is het gewenst een te paard staande muur deels over te nemen, dan wordt de overnameprijs berekend door landmeter Thielens in een PV van muurovername. U kunt bij ons ook steeds terecht voor persoonlijk advies omtrent deze zaken.

Uitzetwerk

Ontworpen constructies, assen en lijnen worden op de werf uitgezet.
Punten worden gemarkeerd om gematerialiseerd door piketten/nagels op bruggen/bouwplanken.
Ook het uitzetten op gevels behoort tot de mogelijkheden.

Hoogtemeting

Er wordt ter plaatse een hoogtenet gelopen. Dit hoogtenet wordt door de landmeter verwerkt tot een terreinmodel in een plan van hoogtemeting.
Indien gewenst kunnen er hoogtelijnen aangebracht worden en kunnen volumes en grondverzet berekend worden.
Zo wordt het reliëf zichtbaar en zijn niveauverschillen precies berekenbaar.
Indien gewenst kunnen de hoogtes van gebouwen en dergelijke mee geïmplementeerd worden in deze plannen.

Grondverzet

Na het lopen van een hoogtenet ter plaatse kan het grondverzet berekend worden volgens de wensen van de cliënt.
Dit tot nivellering van terreinen, berekenen cubages van stortgrond, etc.