Thielens Landmeters staat u als technisch raadsman bij in de opmaak van verkavelingsplannen.
Het digitaal samenstellen van het dossier op het Omgevingsloket is tevens mogelijk.

Wij staan u bij vanaf de ontwerptafel tot het ontvangen van uw vergunning.

Fase 1

Samen met u wordt de haalbaarheid van de verkaveling bekeken.

Fase 2

Wij staan in voor de haalbaarheidsstudie, het ontwerp van de verkaveling, de opmaak van de stedenbouwkundige voorschriften, en al wat daarbij komt kijken.

Fase 3

Tenslotte verzorgen wij de onderhandelingen met de stedenbouwkundige diensten en begeleiden we u tot en met het verkrijgen van de verkavelingsvergunning.

 

Dit alles gebeurt volgens de door de Vlaamse Overheid geijkte richtlijnen tot vergunningsaanvragen.